Kontrakt og Betingelser

"Jeg lever av fornøyde kunder og er derfor opptatt av at de som bestiller fotografering hos meg skal føle seg ivaretatt og vite hva de har krav på i forkant og etterkant av bestilling."

Vilkår og betingelser

Avtalen omfatter pakken og tjenester som man velger å bestille, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, redigeringstimer og klargjøring av bilder til print.

Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt.

Kunden er innforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Stilen jeg redigerer bildene i er light and airy, som blant annet innebærer at bildene er lyse og drømmeaktige. For å se dette i praksis, søk på light and airy eller se gjennom bildearkivet mitt her på siden. Ved å bestille tjenester av fotograf Ole Andreas Knudsen, aksepterer man at bildene blir redigert i denne stilen.

Avtalen trer i kraft når kunden har gjennomført en booking på bookingsiden eller vi har avtalt fotografering på e-post.

Bookinghonorar på 50% av total summen sikrer datoen for bryllupsfotografering. Resterende beløp betales på selve fotograferingen eller faktureres med 14 dagers forfall. For portretter sikres dagen din ved å betale inn 30% av den totale summen. 

Bildene leveres senest 8 uker etter fotograferingen (bryllup). Portrettpakker: 1-2 uker (avhengig av pakkeløsning og omfang) og om betalingen er mottatt fotografen.

Kansellering av avtale må skje skriftlig innen 3 dager før fotograferingen. Ved avbestilling av bryllup må det skje innen 10 uker før bryllupet. Bookinghonoraret er ikke refunderbart dersom det skulle bli kansellering eller forandringer i datoen.

Kansellerer man avtalen etter de nevnte fristene, sendes et regresskrav på totalsum.

Hvis fotografen ikke skulle ha mulighet til å stille, grunnet situasjoner fotografen ikke rår over selv inkludert sykdom og personlig tragedie, vil fotografen gjøre alt som står i hans makt for å hjelpe til å finne en erstatter.

Ved å engasjere fotograf Ole Andreas Knudsen sier du deg enig i disse betingelsene.

KONTRAKT

Som kunde hos meg får du fulle rettigheter til å benytte dine kjøpte bilder til private bruk, det vil si fri bruk på digitale media, print og forstørrelser med mer (jeg anbefaler at du benytter profesjonelle fotoleverandører for fremkalling/print og forstørrelser for best kvalitet). Dette fungerer som din rettighetslisens, som betyr at du “eier” dine bilder til privat bruk.

Alle bilder tatt av Fotograf Ole Andreas Knudsen, heretter kalt fotografen, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.

Ved å sende inn skjemaet under samtykker du til:

1. Bildene kan kun benyttes og publiseres i henhold til avtalt formål (se over), misbruk og brudd på åndsverksloven kan straffeforfølges i henhold til lov om åndsverk.

2. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.

3. Fotografen fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.

4. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med fotografen.

5. Alle bilder som publiseres offentlig (Facebook, Instagram, blogg osv.) skal ha med tydelig logo og/eller krediteres med fotografens navn (Foto: Ole Andreas Knudsen / www.o-photography.com) Linkes det til min Facebook side eller Instagram , setter jeg ekstra stor pris på dette!

6. Fotografen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser.

7. Bildene må ikke videreselges, brukes i *næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra fotografen.

* Bedrifter: Fotografen beholder rettigheten til bildene, men dere kjøper rettigheter til å bruke disse i markedsføring for deres bedrift. Bedrifter har heller ikke lov å videreselge eller dele bilder til andre for bruk i kommersiell sammenheng.


Kjøper står ansvarlig for å overholde kontraktens bestemmelser.

Kommersiell bildebruk

Magasiner, aviser, nettbutikker, forhandlere, industri osv.

Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i avtale om privat bruk som beskrevet over. (Det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke disse overdras til en kommersiell aktør.) Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk. (Brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk). 

Hvorfor jeg må prise mine tjenester

Som profesjonell fotograf som lever av fotografering og grafisk formgiving, betaler jeg alle avgifter og skatter i henhold til lover og regler. I prisen inngår de skattene og avgiftene fotografen må betale, forsikringer, feriepenger o.l.
Det betyr at jeg ikke kan gi bort mine produkter som er mitt fotografi og design. Heller ikke leie ut min kompetanse uten å måtte fakturere for det. Aktører som ønsker å benytte mine bilder må derfor gjøre avtale om det. Jeg kan dessverre ikke leve kun av kreditering av navn i media alene.

BOOK DIN FOTOGRAFERING

Using Format